Lichaam kan veel verdragen

De volgende informatie komt niet van mij!


Deze informatie verscheen een paar jaar geleden in een Hongaars medisch tijdschrift.


Als mensen aan een TOEREIKENDE HOEVEELHEID vitamine D zouden komen, dan:

Een dergelijk bericht, afkomstig van dokters, ben ik nog nooit eerder tegengekomen.


Het zijn verbazingwekkende gegevens!


Is het mogelijk dat we een dergelijke wonderbaarlijke verandering kunnen realiseren gewoon door een toereikende hoeveelheid vitamine D in te gaan nemen?


En staat dit alles omschreven in een medisch-wetenschappelijke publicatie?

Uit het 22 pagina’s tellende wetenschappelijke artikel blijkt dat we dagelijks ten minste 3.000 tot 4.000 IE2 vitamine D zouden nodig hebben.
Overdosis onmogelijk!

Volgens wetenschappelijk onderzoek is het – in tegenstelling tot de vroeger wijdverbreide misvatting – praktisch onmogelijk om een overdosis vitamine D te nemen.


Oraal ingenomen vitamine D3 moet in ons lichaam immers nog verdere veranderingen doormaken voordat de actieve vorm van vitamine D tot stand komt die het gunstige effect kan creëren dat we ervan verwachten.


Van de actieve vorm produceert ons lichaam echter slechts de hoeveelheid die het echt nodig heeft.


Zo kan er geen grotere hoeveelheid dan het lichaam nodig heeft, ontstaan.


4.000.000 IE nog niet te veel

Zelfs in de buitengewoon behoedzame medische vakliteratuur wordt vermeld dat een dagelijkse inname van 10.000 IE helemaal veilig is.


In feite weten we niet welke dosis vitamine D echt “te veel” zou zijn.


In de medische literatuur vond ik enkel ramingen en dat zijn eigenlijk slechts hypotheses.


Volgens één van deze hypotheses zouden we gedurende een langere periode dagelijks meer dan 100.000 IE moeten innemen om het risico te lopen op een overdosis.


Maar dat is dus meer dan 25 keer die 4.000!!!


Hiervan uitgaande heeft het niet al te veel zin om dit vraagstuk verder te ontleden.


Want waarom zou iemand gedurende lange tijd dag na dag meer dan 25 keer de toereikende hoeveelheid innemen?


In de medische literatuur wordt ook een geval vermeld waarbij iemand per vergissing dagelijks 4.000.000 IE vitamine D innam!


Vier miljoen! Duizend keer 4.000 IE!


Maar!


Zelfs deze dosis bracht de persoon in kwestie niet in de problemen!
Wetgeving Nederland:


In Nederland mogen Voedingssupplementen sinds 1 januari 2016 maximaal 75 µg (=3000 IE) vitamine D bevatte.


1 IE vitamine D: het biologische equivalent van 0,025 μg cholecalciferol/ergocalciferol; dus 75 μg = 3000 IEMeer Vitamine D bij overgewicht

Goed om te weten!


Mensen met overgewicht hebben meer vitamine D nodig, want een deel van de vitamine D komt in het vetweefsel terecht en wordt niet gebruikt.


In het medisch tijdschrift werd eveneens omschreven dat de in het vetweefsel van een persoon met overgewicht opgeslagen vitamine D ook geen gevaar zou betekenen als de persoon in kwestie heel snel gewicht zou verliezen en die “opgeslagen” hoeveelheid op heel korte tijd zou vrijkomen.
De vroeger wijdverbreide, gemene leugens over het vermeende gevaar van in vet oplosbare vitaminen – zoals vitamine D – mogen we dus gerust vergeten.
Levensbelangrijke informatie

Veel mensen geloven dat er een overdosis bestaat omdat de geneeskunde tegenwoordig helaas nog geen gebruik maakt van de volgende levensbelangrijke informatie:
De verschillende vitaminen oefenen hun invloed gezamenlijk en op elkaar steunend uit! Zoals de leden van een groot, hecht gezin.
Gelijktijdig, en in evenwicht

Om het mogelijk te maken in het lichaam een echt evenwicht tot stand te brengen, is het niet voldoende om slechts van één vitamine de noodzakelijke hoeveelheid te geven.


We mogen hopen op het beste effect als we gelijktijdig voorzien in een toereikende hoeveelheid van zo’n 15 soorten vitaminen, bovendien in een juiste verhouding.


Vitamine D is slechts één van de onmisbare vitaminen.


Als we iemand alleen vitamine D geven, zonder daarnaast ook de andere noodzakelijke vitaminen te geven – waaraan we eveneens een tekort hebben – dan kunnen we het evenwicht daadwerkelijk verstoren.


Dat evenwicht verstoren is niet gemakkelijk, maar wel mogelijk.


Bij vitamine D bij > 100.000 IE

In het geval van vitamine D gebeurt dit – volgens de eerder vermelde medische gegevens – wanneer de dagelijkse behoefte wordt vermenigvuldigd met vijfentwintig.


Wanneer we in plaats van 4.000 IE elke dag meer dan 100.000 IE nemen gedurende een langere periode.


In feite hebben we slechts het evenwicht verstoord.


We hebben van één soort vitamine – in ons geval vitamine D – te veel gegeven, zonder daarnaast een voldoende grote hoeveelheid van de andere vitaminen te geven.


We zouden ook kunnen zeggen dat we eigenlijk van de andere vitaminen, vergeleken met vitamine D, te weinig hebben gegeven.


Overdosis door tekorten

Aldus betekent een zogenaamde “overdosis” van een bepaalde vitamine alleen dat we daarnaast niet voldoende van de andere vitaminen hebben genomen.


De symptomen van de “overdosis” – en deze levensbelangrijke informatie wordt tegenwoordig helaas nog niet gebruikt door de geneeskunde – zijn eigenlijk gebrekssymptomen die het gevolg zijn van een ontoereikende hoeveelheid van de andere, eveneens noodzakelijke vitaminen.


De symptomen van een schijnbare overdosis van een bepaalde vitamine zijn dus eigenlijk de symptomen van een gebrek aan andere vitaminen.

Belangrijke regel!


Als we van alle soorten vitaminen een toereikende hoeveelheid consumeren, dan zal – logischerwijze – dit fenomeen dat een “overdosis” wordt genoemd, zich niet voordoen.

* Uit het boekje 'Wat moet u weten over vitamine D?' van dr. Gábor Lenkei