Oorzaak onbekend van aderverkalking

Wat volgt is een citaat uit het officiële handboek* farmacologie van de universiteit:

“Ondanks bijzonder intensieve studies en talrijke theorieën kennen we de essentie van de ontwikkeling en de precieze pathomechanismen** van aderverkalking nog niet.”


* József Knoll (red.): Gyógyszertan egyetemi tankönyv (Universiteitshandboek farmacologie, 1990)** Pathomechanisme: Een reeks oorzaken en stappen die leiden tot de ontwikkeling van een ziekelijke verandering.


Ik wil benadrukken dat die zin uit het officiële handboek farmacologie van de universiteit komt!Weinig onafhankelijk onderzoek

U moet ook weten dat medisch onderzoek aanzienlijk wat financiering vereist.En u moet ook weten dat er tegenwoordig nog maar weinig onafhankelijke onderzoeks-instellingen bestaan.Een groot deel van de onderzoeken wordt – rechtstreeks of niet rechtstreeks, openlijk of heimelijk – gefinancierd door de farmaceutische industrie.Die industrie heeft snelle resultaten nodig.Resultaten die winst creëren.Resultaten die er op korte termijn voor kunnen zorgen dat er medicijnen geproduceerd worden die op grote schaal kunnen worden verkocht.Resultaten die zo zorgen voor grote winsten en inkomsten die voldoen aan de eisen van de financiële investeerders.Zo financiert de farmaceutische industrie onderzoek waarmee men hoopt dat het geïnvesteerde geld heel snel terugverdiend kan worden.Daarbij houden ze steeds minder rekening met de waarschuwing die te lezen valt in het eerder vermelde handboek farmacologie.Ze proberen de mensen te laten geloven dat zij de juiste, zaligmakende oplossing al gevonden hebben.Die oplossing bestaat uit het volgende: mensen moeten medicijnen nemen die men cholesterolverlagers noemt.Cholesterolverlagers enorme business

Uit marktgegevens blijkt dat cholesterolverlagers de tweede best verkopende productcategorie vormen bij de apotheek.Voor de farmaceutische producenten betekent het dus een enorme winst als die medicijnen op zoveel mogelijk plaatsen worden verkocht.Het is een enorme “business”...Een business waarvan de meesten onder ons zelfs nog niet zouden durven dromen.

Waarschuwing wetenschappers

Op 3 januari 1996 verscheen in een van de grootste medische tijdschriften (The Journal of the American Medical Association) een – volgens mij althans – belangrijk bericht in verband met cholesterolverlagers.De titel van het artikel zal ik hieronder onthullen.Ik citeer de samenvattende waarschuwing van de auteurs:“Gebaseerd op de resultaten van dierproeven kunnen we stellen, dat een behandeling met cholesterolverlagende middelen – in het bijzonder die met statines* – vermeden moet worden, behalve bij patiënten die een heel hoog risico lopen om op korte termijn bedreigd te worden door angina pectoris*.”Volgens de wetenschappers moet men dus het aantal mensen dat cholesterolverlagers krijgt voorgeschreven heel beperkt houden.Kankerverwekkende invloed

Het fatsoen vereist, dat onderstaande informatie ook zou moeten worden opgenomen in de propaganda rond cholesterol.De titel* van het eerder geciteerde bericht was immers:“De kankerverwekkende invloed van cholesterolverlagende geneesmiddelen”Er was gebleken dat cholesterol-verlagers van de groep van de fibraten en statines kanker hadden veroorzaakt bij proefdieren.Uit het bericht blijkt verder ook, dat men nooit onderzoek heeft gedaan dat met zekerheid zou kunnen uitsluiten dat deze kankerverwekkende invloed ook bij mensen voorkomt.Het is geen toeval dat de auteurs opriepen tot voorzichtigheid.Ik vind, dat men toch mag verwachten dat mensen die deze middelen voorgeschreven krijgen, correct geïnformeerd worden over deze risico’s.Cholesteroldogma

Toen het mij duidelijk werd dat het cholesteroldogma fout was, besloot ik mijn collega's in te lichten.

Mijn boek 'Cholesterol is niet schadelijk' verscheen oorspronkelijk in 2011 - in de vorm van een zakboekje.Dat boekje stuurde ik naar 5000 huisartsen. Gratis.Daarna wachtte ik op de reacties.In mijn boek vindt u enkele voorbeelden van antwoorden die ik ontving.Alle dokters gingen er mee akkoord dat ik hun brief opnam in mijn boek.Artsen gebonden aan protocollen

Hun reacties geven een verbitterende kijk op de realiteit:Wat betreft de behandeling van cholesterol is de beslissingsvrijheid van dokters eigenlijk verdwenen.De door de medicijnenmaffia beïnvloede 'wetenschappelijke' commissies zorgen ervoor dat het "aanvaardbare" cholesterolgehalte steeds lager komt te liggen.Volgens het bindende protocol* hebben de dokters - zo ziet het er althans naar uit - dan geen andere keuze dan cholesterolverlagers voor te schrijven.Ook als ze het met die gang van zaken niet eens zijn.Zo kunnen steeds meer mensen gedwongen worden om cholesterolverlagers te slikken.Waar ligt de grens?


* Protocol: een geheel van bindende voorschriften die in een bepaalde discipline bepalen wie wat wel en niet mag doen, welke gewoontes men moet volgen, hoe men zich moet gedragen en hoe men moet handelen.
* Van het transcript van de presentatie 'Het leven is mooi' van dr. Gábor Lenkei Al in 2007 waarschuwt het Tros-programma Radar voor statines Al meer dan 65.000 keer bekeken
Al in 2007 waarschuwt het Tros-programma Radar voor statines


Al meer dan 65.000 keer bekeken