Gevolgen van ontoereikende vitamine D voor: Immuunsysteem

 • Er treedt een duidelijke verzwakking van het immuunsysteem op.
 • De gevoeligheid voor besmettelijke ziekten neemt toe.
 • Het immuunsysteem verzwakt niet alleen, de werking ervan wordt eveneens verward, irrationeel en grillig, en het valt ook dingen aan waarop het eigenlijk helemaal niet zou mogen reageren.
 • Bijgevolg vergroot de kans op de ontwikkeling van allergische* reacties en auto-immuunziektes*.
 • Een ontoereikende hoeveelheid kan ertoe leiden dat reeds ontwikkelde immuunziektes opflakkeren of verergeren.

* allergie: wordt in de omgangstaal ook wel eens overgevoeligheid genoemd, omdat het lichaam op een zeer heftige, voor de persoon schadelijke manier reageert op levensmiddelen, stuifmeel of andere stoffen die men beschouwt als allergie-opwekkend. Allergie is eigenlijk geen overgevoeligheid, maar een abnormale reactie op stoffen die voor een lichaam met een gezond immuunsysteem geen probleem zouden mogen vormen.


Dit zit ook vervat in het woord “allergie”. Het woord is afgeleid van het Griekse woord allergeia = afwijkende werking. Alleen een verzwakt immuunsysteem vertoont een dergelijk gestoord, abnormaal gedrag.


* auto-immuunziekte: We spreken van een auto-immuunziekte wanneer het immuunsysteem zich van doelwit vergist en in plaats van ziekteverwekkers het lichaam zelf of bepaalde delen ervan aanvalt en probeert te vernietigen.


Oorsprong van het woord auto-immuun: het Griekse autos = zelf en het Latijnse immunis = gevrijwaard. Dit betekent in medische zin dat het lichaam wordt beschermd tegen, of gevrijwaard van de schadelijke invloed van indringende ziekteverwekkers of voor het lichaamsvreemde stoffen.


Bij een auto-immuunziekte beschouwt het lichaam zichzelf (autos = zelf) als een schadelijke indringer die moet worden opgeruimd. Vandaar dat het zichzelf aanvalt. Alleen een verzwakt immuunsysteem gedraagt zich op een dergelijke manier.


Hart, vaten & bloeddruk

 • Een tekort aan vitamine D vergroot het risico op ontwikkeling van hartvergroting en hartfalen.
 • De ervaring leert dat bij mensen met een hartkwaal het reeds ontwikkelde hartfalen een ernstigere vorm aanneemt bij diegenen die minder vitamine D innemen dan bij diegenen die meer vitamine D binnenkrijgen.
 • Een tekort aan vitamine D kan bijdragen tot de ontwikkeling van een hoge bloeddruk.
 • Een tekort aan vitamine D vergroot het risico op de ontwikkeling van aderverkalking.

Spieren

 • Spieren worden slap en zwak.
 • Een groot deel van de op het eerste gezicht onverklaarbare valpartijen die we meemaken op oudere leeftijd, evenals de ermee gepaard gaande gebroken heupen zijn toe te schrijven aan spierzwakte die het gevolg is van een tekort aan vitamine D.

Botten en Tanden

 • Botontkalking (in medisch jargon osteoporose), frequenter voorkomen van botbreuken, pijnlijke botten.
 • Zachte botten die weinig calcium bevatten en niet tegen druk bestand zijn (in medisch jargon botverweking of osteomalacie). Als dit bij kinderen voorkomt, noemt men dit de Engelse ziekte*.
 • Bij kinderen duurt de periode waarin de tanden worden gewisseld langer. De tanden kunnen zich niet probleemloos ontwikkelen, het tandglazuur zal niet helemaal gezond zijn.

* Engelse ziekte: herkomst van de term: in Engeland is er minder zonlicht, tekorten aan vitamine D zijn frequenter, deze ziekte kwam daar vaker voor. In de botten van kinderen met een ernstig tekort aan vitamine D wordt niet voldoende calcium ingebouwd, waardoor hun botten zacht blijven en het eigen lichaamsgewicht zelfs voldoende is om ze te doen buigen. Er komen vervormingen tot stand van de onderste ledematen, de ruggengraat, de borstkas, enz.


Zenuwstelsel

 • Stimuleert de ontwikkeling van talrijke ziekten van het zenuwstelsel. Dit is duidelijk aangetoond in het geval van: schizofrenie; multiple sclerose; dementie*.
 • Volgens onderzoeksresultaten zou het een rol kunnen spelen bij: de ziekte van Parkinson; epilepsie; autisme; de ontwikkeling van een beroerte (stroke*).
 • Men vermoedt dat een tekort aan vitamine D een rol speelt bij het afsterven van zenuwcellen bij de ziekte van Alzheimer.
 • Een tekort aan vitamine D vergroot het risico op de ontwikkeling van zogenaamde degeneratieve* ziekten die leiden tot achteruitgang van het zenuwstelsel.

* dementie: komt van de Latijnse woorden mentis = geest, begrip en de = weg. Letterlijke betekenis van het woord: verlies van het denkvermogen.


* stroke: verstoring van de bloedsomloop in de hersenen met het afsterven van zenuwcellen als gevolg.


* degeneratief: herkomst van het word: degeneratie = achteruitgang. Degeneratief = achteruitgang veroorzakend. Een moeilijk op te merken ziekte die geleidelijk aan een gebied dat voorheen gezond was, aantast. Dit gebied (bijvoorbeeld het zenuwstelsel) wordt op bijna onopgemerkte wijze steeds verder aangetast, zoals een verlaten huisje dat uiteindelijk bouwvallig en onbruikbaar wordt.


Vrouwelijke Gezondheid & Zwangerschap

 • Een tekort aan vitamine D komt erg vaak voor bij zwangere vrouwen! Als gevolg hiervan ontwikkelt de zwangere vrouw botverlies en komt er bij de foetus een ernstig calciumtekort tot stand.
 • Het risico op pré-eclampsie* neemt toe.
 • Het is aangetoond dat de kinderen van zwangere vrouwen met een tekort aan vitamine D vaker schizofreen worden.Belangrijk! De multivitamines voor zwangere vrouwen veelal worden verkocht, bevatten slechts 400-500 IE vitamine D3.


Volgens onderzoek mag aan zwangere vrouwen dagelijks 4.000 IE vitamine D3 worden aangeraden.
* pre-eclampsie: ziekte waarvan de oorzaak door de geneeskunde als onbekend wordt beschouwd en die 5 tot 10 procent van de zwangere vrouwen treft. Wordt gekenmerkt door een hoge bloeddruk en de aanwezigheid van veel proteïne in de urine (door beschadiging van de nieren). Wordt ook zwangerschapsvergiftiging genoemd (in medisch jargon toxemia). Die naam kreeg het aangezien het indien het niet wordt behandeld zo ernstig kan worden dat bij de zwangere vrouw een convulsie optreedt (eclampsie is het medische woord voor convulsie). De “pre” betekent “voor”, dus in gewone taal is pre-eclampsie de toestand vóór de convulsie.


Zwangerschap

 • De symptomen van Engelse ziekte: groeistoornissen; een verkromde, gebochelde ruggengraat; afwijkingen aan de onderste ledematen (bv. ernstige X-benen); botverzwakking in de borstkas: het borstbeen steekt naar voren (“kippenborst”) en bij de ribben ontwikkelen zich verdikkingen op de overgang van bot naar kraakbeen; een nauwer bekken dan normaal, wat later kan leiden tot problemen bij een bevalling; bij baby’s een groot, hoekig hoofd; indrukbaar bot in het achterhoofd (zogenaamd “pingpongbaleffect”).
 • Een tekort aan vitamine D bij foetussen, baby’s en kleine kinderen vergroot het risico op de ontwikkeling van diabetes type 1* aanzienlijk.

* Suikerziekte type 1: ontstaat doordat het lichaam zichzelf, en dan meer bepaald de insulineproducerende cellen in de pancreas, aanvalt en deze cellen vernietigt. Bijgevolg produceert het lichaam niet voldoende insuline, wat resulteert in suikerziekte. Voor de behandeling is dus insuline nodig, vandaar dat het insulineafhankelijke suikerziekte wordt genoemd (medische term: diabetes).


Diabetes type 1 is in feite een auto-immuunziekte.
Belangrijk:


 • Voor pasgeboren kinderen is moedermelk de enige bron van vitamine D. Een jonge moeder zou elke dag minimaal 4.000 tot 6.000 IE vitamine D3 moeten binnenkrijgen opdat de moedermelk voldoende vitamine D kan bevatten voor de baby.
 • En dan nog kan het nuttig zijn om de baby ook vitamine D3 te geven.
 • Bij kinderen jonger dan een jaar mag dagelijks 1.000 IE worden gegeven.
 • Bij kinderen ouder dan een jaar mag dagelijks 2.000 IE worden gegeven.

Kanker

 • Vergroot het risico op de ontwikkeling van kanker;
 • Vergroot duidelijk de kans op huidkanker;
 • Versnelt de progressie van melanoma malignum (kwaadaardige moedervlek), melanoompatiënten met een tekort aan vitamine D sterven sneller.

Suikerziekte

 • Een tekort aan vitamine D bij foetussen, baby’s en kleine kinderen vergroot het risico op de ontwikkeling van diabetes type 1* aanzienlijk.
 • Een tekort aan vitamine D bij volwassenen vergroot het risico op de ontwikkeling van diabetes type 2*.
 • Bij een tekort aan vitamine D neemt dus het risico dat men suikerziekte (zowel type 1 als type 2) ontwikkelt aanzienlijk toe.
 • Volgens recente onderzoeksresultaten is het erg waarschijnlijk dat een tekort aan vitamine D eveneens een rol speelt bij de ontwikkeling van vele andere hormonale (endocriene) ziekten.

* Diabetes type 1: ontstaat doordat het lichaam zichzelf, en dan meer bepaald de insulineproducerende cellen in de pancreas, aanvalt en deze cellen vernietigt. Bijgevolg produceert het lichaam niet voldoende insuline, wat resulteert in suikerziekte. Voor de behandeling is dus insuline nodig, vandaar dat insuline-afhankelijke suikerziekte wordt genoemd (medische term: diabetes). Diabetes type 1 is in feite een auto-immuunziekte. Een gedetailleerde toelichting bij auto-immuunziektes vindt u bij de voetnoot op blz. 4.


* Diabetes type 2: wordt ook niet-insuline-afhankelijke diabetes of ouderdomsdiabetes genoemd. De medische wetenschap zoekt genetische oorzaken voor de verklaring ervan. Volgens mij gaat het om een toestand die voortvloeit uit een verkeerde levensstijl en overdreven consumptie van suiker. Dr. Gábor Lenkei * Uit het boekje 'Wat moet uw weten over Vitamine D' van dr. Gábor Lenkei


Dr. Gábor Lenkei
* Uit het boekje 'Wat moet uw weten over Vitamine D' van dr. Gábor Lenkei