Hoe lang blijft u nog gezond?

Iedereen vraagt zich weleens af hoe lang hij te leven leeft, hoeveel tijd er nog voor hem in zit en hoe lang hij nog gezond zal blijven.


Misschien staat u dan ook raar te kijken wanneer u hoort dat de natuurlijke levensloop van de meeste zoogdieren ongeveer 6 keer zo lang is als hun rijpingsperiode.


Een zoogdier dat 10 jaar nodig heeft om tot volledige wasdom te komen, zou dus in principe 60 jaar moeten kunnen leven.


Het menselijk lichaam is na ongeveer 20 jaar volgroeid.


Er zijn wat verschillen tussen de seksen, maar een ruwe schatting volstaat voor het moment.


Zes keer twintig is honderdtwintig!


Verkeerde norm levensverwachting

Vergelijk dit eens met de beperkte levensverwachting waarop de meesten van ons tegenwoordig durven te hopen.


Waar rekent u op?


Wees eerlijk!


Er zijn stammen waar je met de regelmaat van de klok gezonde en levenslustige 100-jarigen aantreft die nog in prima conditie zijn.


En het vreemde is, dat dit de norm zou moeten zijn.


Maar omdat wij verwachten dat wij aanzienlijk korter leven, hebben wij de neiging zulke mensen als uitzondering te beschouwen.


Maar wij zijn de uitzonderingen.


We leven hoogstens 60-80 jaar, en dat is slechts drie of vier keer onze groeiperiode – niet zes keer.


Gezondheid gaat bergafwaarts

En kijk eens naar onze ziektes.


Want het gaat natuurlijk niet alleen om levensduur.


We maken ons ook druk over onze gezondheid.


Een lang leven zou een enorme belasting vormen wanneer we langdurig aan een ziekte moeten lijden.


Er moet een verklaring te vinden zijn waarom wij maar de helft of hoogstens tweederde van onze mogelijke levensduur benutten en waarom we ziek worden.


De gezondheid van de mens gaat bergafwaarts, wat men ons ook probeert wijs te maken met behulp van allerhande statistieken.


Kijk om u heen, dan ziet u hoe de werkelijkheid in elkaar zit.


En geloof uw eigen ogen maar.


Langdurige ziekte onaanvaardbaar

Mensen zouden in principe tot het einde van hun leven gezond moeten blijven.


Als aanvaardbare norm zou moeten gelden dat een bejaarde man – van ongeveer 100 jaar of ouder – een natuurlijke dood sterft.


Met een natuurlijke dood bedoelen wij er een waarbij het lichaam is versleten, zoals een auto die zoveel kilometers heeft gedraaid dat hij zijn eigenaar niet langer van dienst kan zijn.


Onderdeel hiervan zou kunnen zijn dat er een kort ziekbed aan de dood voorafgaat, op hoogbejaarde leeftijd.


Het lijden dat een langdurige ziekte met zich meebrengt, is helemaal niet aanvaardbaar, en hetzelfde geldt voor een voortijdige aftakeling van het lichaam.


Een mens zou gezond moeten sterven, zoals dat vroeger gebeurde, toen stokoude mannen ’s avonds naar bed gingen om ’s ochtends niet meer wakker te worden.


Overlijden als gevolg van ziekte is niet aanvaardbaar en zou eigenlijk bij hoge uitzondering moeten plaatsvinden.


Helaas is dit niet het geval.


Officiële aanpak is symptoombestrijding

U zult nergens ter wereld een arts aantreffen die durft te beweren dat hij met behulp van officieel aanvaarde methoden de, laten wij zeggen, top 3 doodsoorzaken (hart- en vaatziekten, kanker, beroertes) succesvol kan behandelen, laat staan terugdringen.


U zult evenmin veel artsen vinden die kunnen vertellen hoe u deze ziekten kunt voorkomen.


De officiële medische aanpak is er een van symptoombestrijding – een oorzaak is nog niet gevonden.


En de statistieken worden er niet beter op, mild uitgedrukt.


Wanneer een ingenieur een brug bouwt die inzakt of een architect zijn gebouwen ziet instorten, dan moet hij uitzoeken waarom dit gebeurt.


Als ze het antwoord niet kunnen vinden, hebben ze op de verkeerde plek gezocht.


Ze kunnen het inzakken van bruggen niet eenvoudigweg aanvaarden met de stelling dat dit nu eenmaal inherent is aan bruggen.


Ze komen niet weg met de opmerking dat huizen om onbekende redenen soms instorten, maar met cementinjecties bij elkaar kunnen worden gehouden.


Overlijden aan vitaminetekort

Laten we eens kijken naar het voorbeeld van een dodelijke ziekte genaamd scheurbuik.


Men is eeuwen bezig geweest met het vinden van een medische behandeling.


Duizenden zeelieden crepeerden tijdens de lange zeetochten door scheurbuik en zodoende stond de aandoening bekend als de ‘zeeliedenziekte’.


Een heel scala aan mysterieuze oorzaken werd verondersteld, maar niets werd ontdekt.


Het antwoord was namelijk te eenvoudig.


Er was niets dat scheurbuik veroorzaakte.


De afwezigheid van iets was de oorzaak.


En dat was vitamine C.


Je kunt namelijk overlijden aan een vitaminegebrek.


En zoiets hoeft niet eens erg lang te duren.


Volgens sommige geschiedkundigen viel de Britse heerschappij als zeevaartnatie precies samen met het door hen verstrekte dieet met citrusvruchten voor lange tochten.


Citrusvruchten zijn namelijk rijk aan vitamine C.


Opmerkelijke ontdekkingen

Dr. Matthias Rath is een arts die eerst de traditionele wegen bewandelde op zijn zoektocht naar de oorzaken van hart- en vaatziekten.


Ook hij was op zoek naar een antwoord op de vraag: worden deze ziekten werkelijk veroorzaakt door cholesterol* of is het iets anders?


Op een gegeven moment besefte hij dat hij in de verkeerde richting aan het zoeken was.


Hij had de moed om van richting te veranderen en onverstoorbaar verder te gaan op zijn nieuw ingeslagen weg.


En hij bleek gelijk te hebben.


Zijn onderzoek in niet-conventionele richting leidde tot een aantal opmerkelijke ontdekkingen.


De poort naar gezonder leven

De meest alledaagse ziekten waaraan de mensheid lijdt, worden veroorzaakt door tekorten.


Net als bij scheurbuik is het slechts een kwestie van gebrek, in elk geval wat de lichamelijke factor betreft.


Als de belangrijkste fysieke oorzaak van een aandoening een gebrek is, volgt hieruit dat preventie tamelijk eenvoudig is.


Geen gebrek betekent immers geen ziekte!


De poorten naar een spiksplinternieuw, gezonder en langer leven staan opeens voor iedereen wagenwijd open.


Grote antwoorden zijn altijd ‘te eenvoudig’


Alleen u kunt besluit nemen

Om deze ontdekkingen overal te introduceren, hebben we 6 miljard beslissingen nodig.


Dit komt omdat een goede gezondheid alleen op individuele basis kan worden bereikt.


Alleen u kunt het besluit nemen uw tekorten aan te pakken.


En ik zal u laten zien hoe eenvoudig dit is.


Het is van essentieel belang dat u de feiten uit dit boek tot u neemt, om een goed geïnformeerde beslissing te maken over de kant die u op wilt gaan.


Gaandeweg zult u merken dat er veel meer binnen uw bereik ligt dan u in eerste instantie dacht.


Maar als u verwacht dat anderen de oplossingen wel zullen aanreiken, zult u door dit boek niet veel verder komen.


We kunnen alleen mensen helpen die bereid zijn iets voor zichzelf te doen.


We kunnen alleen u helpen.


Dr. Gábor Lenkei* Uit het boek 'Censuur - Wat u niet mag weten over uw gezondheid' van dr. Gábor Lenkei